Kontakt

Kontakt formular

Kompania jonë mund të themi se ajo ka fituar reputacionin e saj si një kompani që me sukses të përmbushur të gjitha detyrat nga dizajni dhe ofertën e deri në nivelet e performancës dhe të mirëmbajtjes.

Kontakt

Danie Radeski
dip. eng. Thermal Engineering

00389 (0) 70 450 855
00389 (0) 78 386 888
termalcomfortmk@gmail.com

 

 

Name:


Email

Subject:

Your message: